Den nya kvinnan

  • 69 kr

Den nya kvinnan kom till under samma period som 10 steg till att finna rätt partner. Jag utbildade mig till terapeut och hade blivit alltmer intresserad av hur

I lager.
Dela
Artikelnummer: 5

Den nya kvinnan kom till under samma period som 10 steg till att finna rätt partner. Jag utbildade mig till terapeut och hade blivit alltmer intresserad av hur våra omedvetna antaganden om oss själva styr våra beteenden.

Jag hade också blivit övertygad om att en av de viktigaste nycklarna till förändring är att förstå sig själv. Vi fattar hundratals beslut varje dag, många av dem på rutin, för att vi alltid har gjort så eller för att vi djupt inom oss inte tror att det går att agera annorlunda. 

De flesta kvinnor bär på kollektiva antaganden om hur en kvinna ska bete sig. Samtidigt är kvinnor överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa. Alltså är våra antaganden inte bra för oss. Syftet med Den nya kvinnan var att lyfta upp typiska kvinnliga beteenden och tankemönster till ytan, för att ifrågasätta dem och föreslå nya sätt att agera.